Kontakt

Naziv: Odvjetničko društvo Babić & Čibarić d.o.o.
Adresa: Ulica Matije Mrazovića 5 - 10 000 Zagreb
Telefon: + 385 (0)1 233 55 40
Fax: + 385 (0)1 233 55 42
E-mail: ured@babic-cibaric.com